PLN 80 / TOMO 1 MSP. Grupo Paulina. Plano escala 1:5. Sistema de transporte por cintas. Cinta Nº4. Detalle de galerías. Serie PA-E Nº 105-13. Año 1991

PLN 80 – Grupo Paulina. Plano de escala 1-5. Sistema de transporte por cintas. Cinta nº4. Detalle de galerías. Serie PA-E Num 105-13. 1991

Sin comentarios

Escribe un comentario

*