PLN 81 / TOMO 1 MSP. Grupo Paulina. Plano escala 1:25. Sistema de transporte por cintas. Cinta Nº4. Galería 39,34m. Serie PA-E Nº 105-12. Plano Nº12. Año 1991

PLN 81 – Grupo Paulina. Plano de escala 1-25. Sistema de transporte por cintas. Cinta nº4. Galería 39,34m. Serie PA-E Num 105-12. Plano nº12. 1991

Sin comentarios

Escribe un comentario

*