PLN 82 / TOMO 1 MSP. Grupo Paulina. Plano escala 1:25. Sistema de transporte por cintas. Cinta Nº4. Galerías de 23,38 y 20m. Serie PA-E Nº 105-09

PLN 82 – Grupo Paulina. Plano de escala 1-25. Sistema de transporte por cintas. Cinta nº4. Galerías de 23,38 y 20m. Serie PA-E Num 105-9. Plano nº9

Sin comentarios

Escribe un comentario

*